HP-CLJCM4540 MFP (nr maszyny: TLDX-7520)

HP-CLJCM4540 MFP
Nr maszyny: TLDX7520
Licznik w tyś. kopii: 10 b./37 col.
Wyposażenie: druk/print, skan kol/color scan, fax, dupl., ardf, sieć/net, podst. akt./active base

Szczególnie polecamy